::ประกาศ::

:: NEW :: โปรแกรมเสริมสำหรับการ Scan เอกสาร (WebScan)
รายละเอียด: [EXE] ติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับการ Scan เอกสารเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์โดยที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่องสแกนเนอร์ อัพเดทล่าสุด 20 กันยายน 2560
http://www.central.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/setup_wss.zip

[NEW!!!! 18/4/2561] ประกาศปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ จะปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing.mcu.ac.th) เพื่อรองรับการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 20.00 - 22.00 น.
ซึ่งจะส่งผลให้ระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวในวันและเวลาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร. 0 3524 8075
e-mail :
network@mcu.ac.th
FB :
www.facebook.com/itmcu

------------

การติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับการดูไฟล์แนบและแนบไฟล์เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ดูเอกสารแนบไม่ได้ หรือเปิดเอกสารแนบไม่ได้ โดยจะให้ผู้ดูแลระบบ ดูที่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ ต้องลงโปรแกรม AnyDesk ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ลิงค์
https://anydesk.com/platforms/windows

ขั้นตอนการลงโปรแกรม และการตั้งค่าโปรแกรม ดูคำแนะนำได้ที่ลิงค์   http://sasukrongkwang.com/index.php/program-content/48-program-contact-type/295-anydesk-pc-remote-pc.html

โปรแกรมเสริมสำหรับการใช้งานระบบ (สำหรับแสดงภาพและ scanเอกสาร)
http://www.central.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/Inet-Base-Component-V5.00.00-R1.rar
 
สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการเปิดดูเอกสารแนบ หรือแนบเอกสาร Plug-in เวอร์ชั้นใหม่
1.     Inet Base Component V5.00.00 R1.msi
2.     Java runtime 32 bit
ขั้นตอน
1.  Set Trusted site โดย
 1.1 เปิด Internet Explorer  ระบุ URL
http://e-filing.mcu.ac.th
 1.2 ไปที่ Tool >> Internet Options >> Tab Security >> Trusted site >> คลิกปุ่ม "Sites" ใส่ URL "
http://e-filing.mcu.ac.th"  คลิก Add แล้วกดปุ่ม Close
 1.3 ไปที่ Tool>>Compatibilities View setting ใส่ URL "
http://e-filing.mcu.ac.th"  คลิก Add แล้วกดปุ่ม Close
2. Install java runtime 32 bit   download ได้ที่ 
www.java.com
ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสาร  "แนะนำการตั้งค่า การใช้งาน และการตรวจสอบแก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น" ที่หน้าเว็บไซต์กองกกลาง เมนู ดาวน์โหลด  เมนูย่อย "เอกสารทั่วไป"   หัวข้อ "คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
หรือ ตามลิงค์นี้
https://goo.gl/cGAu9G
3. ถ้ายังไม่ได้ ให้แจ้งเลข Team viewer ให้ทาง Admin เข้าไปดู แนะนำ และแก้ปัญหาให้แต่ละเคส

การแก้ไขปัญหาการใช้ระบบ e-filing สำหรับ Browser IE เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป
ขั้นตอนการตั้งค่า Browser IE เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป
1. เปิด Internet Explorer
2. แถบเมนูบาร์เลือก Tools (หากไม่ปรากฎให้กดปุ่ม F10)
3. คลิกเลือก Compatibility View settings 
4. คลิกเลือก ในช่อง Display all websites in Compatibility View
5. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close 
จึงเรียนเพื่อโปรดดำเนินการ

NEW [22/02/2557]
ขอแจ้งให้ทุกส่วนงานทราบเรื่อง การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ขอให้ทุกส่วนงานใช้รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนงานตัวประกาศมหาวิทยาลัยเท่านั้น

NEW [22/02/2557]
กรณีที่กดเมนูแล้วขึ้น scc_error ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ ( admin ) ทันที อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของโปรแกรม
กรุณาแจ้งมาที่ email:
sathit.met@mcu.ac.th
line ID: msathit 
(พระมหาสาธิต สาธิโต ผู้อำนวยการกองกลาง)


NEW : [09/01/2557]
ในการส่งหนังสือไปให้ส่วนงาน ภายใน (บันทึกข้อความ)  ช่องหน่วยงานผู้รับ ให้ใช้เลือกรูป (เลือกข้อมูล) {แว่นขยาย} เท่านั้น หากไปพิมพ์ระบบจะปิดงานของท่านโดยอัตโนมัติ จะทำให้หนังสือที่ส่งจะไม่ถึงส่วนงานผู้รับครับ  เวลาค้นหาหนังสือก็จะสามารถค้นได้จากเมนู ค้นหาหนังสือส่ง


[26/02/2556 11.18 น.]
บริษัทซัมมิทฯ ให้บริการ แนะนำ และแก้ไขปัญหาการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. กรณีที่ลูกค้ามีปัญหานอกเวลาการให้บริการ รบกวนส่งปัญหาแจ้งผ่านทาง email (
numam.th@gmail.com)

[11/02/2556 15.43 น.]
- กรณีส่งหนังสือไปให้หน่วยงานภายนอก ที่ไม่ได้ใช้ระบบหรือหน่วยงานภายนอกอื่นๆ เช่น มหาวิทยาลัยอื่นๆ เป็นต้น ช่องถึงผู้รับ ให้คีย์หน่วยงานผู้รับเอง ระบบจะปิดงานให้อัติโนมัติคะ เวลาค้นหาหนังสือก็จะสามารถค้นได้จากเมนู ค้นหาหนังสือส่ง

[News] [30/01/2556]
::ประกาศ:: ส่งหนังสือบันทึกข้อความถึงอธิการบดีเพื่อลงนาม
- ในเมนู ทะเบียนหนังสือส่ง>>หนังสือส่งด่วน =
- ในส่วน ข้อมูลการรับ-ส่ง >> หน่วยงานผู้รับ * ให้คลิกที่แว่นขยาย Zoom 
- ประเภทรายชื่อ >> เลือก หน่วยงาน
- ประเภทหน่วยงาน >> เลือกทั้งหมด 
- ชื่อบุคคล/ตำแหน่ง/หน่วยงาน >> พิมพ์  สำนักงานอธิการบดี กดปุ้ม ค้นหา
 คลิก เลือก สำนักงานอธิการบดี

::NEW:: [29/01/2556]
- กรณีที่ใช้เมนู หนังสือส่งด่วน เมื่อออกเลขที่ ศธ เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่เมนู รอลงทะเบียนส่ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จากนั้นติ๊กเลือกหนังสือที่ต้องการส่ง กดปุ่ม ส่ง

::NEW:: การตั้งเลขที่หนังสือปัจจุบัน [14/7/2554 15.00 น.] 
ผู้ใช้สามารถดูวิธีการตั้งเลขได้โดยคลิกเมนู ดาวน์โหลด กดหัวข้อ ตั้งเลขที่หนังสือปัจจุบัน

::NEW:: คู่มือการใช้งาน Update!! [14/7/2554 15.00 น.] 
ผู้ใช้สามารถ Download คู่มือการใช้งานได้โดย Login เข้าระบบ คลิกเมนู ดาวน์โหลด กดหัวข้อ คู่มืองานสารบรรณ

:::: เรื่องรหัสผู้ใช้และรหัส ติดต่อที่สำนักงานอธิการบดี

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๔๕
ข้อ ๔๒ หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่ม รหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน

ระบบใช้งานได้กับ Internet Explorer ๗ ขึ้นไป ปรับปรุงล่าสุด ๐๗/๐๕/๒๕๖๑ ๑๘:๐๐ เวอร์ชั่น ๓.๑๑
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ พ.ศ. ๒๕๓๗